Public Goods

Въпроси и Отговори

Морската Градина продължава да бъде превзета от автомобили.  И на крайбрежната алея, и над ската.  Проверката на корупционно-построените имоти в частта между спирка “Почивка” и “Акациите” не само я няма никаква, а наскоро Община Варна извърши документно престъпление, за да уреди поредния свързан

Гражданска Награда за журналистика "Бивол"

Аз, долуподписаната или долуподписаната, се включвам в учредяването на гражданска награда за доблестна журналистика "Бивол".  

Предприемам това действие, след като прочетох този материал: 

Реформите на избирателния кодекс: Риск за цялостната легитимност на политическата система в България

Скорошно изменение на избирателната система в България води до увеличаване на ограниченията за гласуване на българи, живеещи в чужбина.

Отворено Писмо: КОЙ опипва почвата за продажба на Морската Градина?

До Кмета на Община Варна
До Общинския съвет на Община Варна
До Областния управител на област Варна
До Главния прокурор на Република България
Чрез Областния управител на област Варна до:
Президента на на Република България

Законозащитници с различни оттенъци на зелено

Открито Писмо До Г-жа Балчева

----

Г-жо Емилия Балчева,

 

Отменете присъдата на Масис Бояджян!

Написах този материал за един достоен човек, с идея да е позиция на ГС Варна Диша, но се оказа, че поради липса на процес

Турско робство в Османската Империя

Турско робство в Османската империя

Право на отговор

До всички Варненски медии, публикували материали без да ме потърсят за коментар:

---

Why Do Bulgarian Politicans Want to Gut Parliament's Auditing Watchdog? Lessons from a Study of Floods and Corruption

Защо Йордан Цонев не харесва Сметната Палата?* 

14 март 2014

Сметната Палата (СП) си върши работата безпристрастно. Твърдението, че именно това е причината да се иска нейната реорганизация днес, изказано от проф Валери Димитров, шеф на СП, почива на аргументирани факти.

Advocacy Campaign to Save a Black Sea Park

Democratization has not been kind to

Pages