Бежанци и пропаганда

Ние използваме кризата, предизвикана от пристигането на търсещите убежище в Германия, за да изпробваме теорията за използването на пропаганда като стратегия на недемократична държава срещу демократична държава. Ние твърдим, че авторитарната държава ще използва пропагандния дискурс за да накаже непокорния елит на демократичния си опонент, и ще направи това особено близо до избори, като същевременно насърчава мислене, което отслабва институциите на противника. Тестваме тези предложения на корпус от 700000 публикации, обхващащ подкрепяните от Кремъл медийни канали, излъчвани на немски, както и пет немски медии. Откриваме, че подкрепяните от Кремъл канали са по-склонни да публикуват истории за бежанци близо до избори в Германия и че те тласкат в общественото внимание конспиративни теории,  за сметка на обсъждането на икономически или свързани с престъпността аспекти на имиграцията. Работата ни има значение за възхода на пропагандния дискурс в Европа и извън него, както и за функционирането на демокрацията под чужд авторитарен натиск.

Проектът е на разположение тук.