Коя е истинската конспирация?

В началото на пандемията изглеждаше, че най-голямата заплаха за демокрацията, свързана с COVID, в Източна Европа и навсякъде другаде, е увеличаването на силата на изпълнителната власт. Фокусът върху поведението на изпълнителната власт обаче може да ни накара да пренебрегнем по-голяма заплаха за източноевропейската демокрация. Ние твърдим, че първородния грях на източноевропейските демокрации, „превзетата държава“, се е влошил от възхода на теориите на конспирацията, чийто запас само расте с добавянето на дезинформация за CОVID. Източноевропейските избиратели се борят да разграничат „истинската“ политическа конспирация, която позволява на частни интереси да контролират държавата, и конспирациите без емпирична основа, като отричането на COVID, наличието на световно правителство или политическата коректност като тираничен заговор. В резултат, конспиративните теории дават възможност на превзелите държавата да разцепят реформаторската опозиция и да запазят хватката си, като същевременно твърдят, че управляват компетентно и в съответствие с европейските ценности. Използваме оригинално проучване от България и международно проучване GLOBSEC 2020, за да изследваме тази хипотеза. Призоваваме за повече изследвания как конспиративните виждания обясняват процесите на демократично отстъпление.

Вижте статията на Мария Попова и Николай Маринов тук: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3846962

Статията ще излезе в Pespectives on Politics декември 2021

Колаж на Беловски на стената на Пирогов в София

Tags: