Public Goods

Турско робство в Османската Империя

Турско робство в Османската империя

Право на отговор

До всички Варненски медии, публикували материали без да ме потърсят за коментар:

---

Why Do Bulgarian Politicans Want to Gut Parliament's Auditing Watchdog? Lessons from a Study of Floods and Corruption

Защо Йордан Цонев не харесва Сметната Палата?* 

14 март 2014

Сметната Палата (СП) си върши работата безпристрастно. Твърдението, че именно това е причината да се иска нейната реорганизация днес, изказано от проф Валери Димитров, шеф на СП, почива на аргументирани факти.

Advocacy Campaign to Save a Black Sea Park

Democratization has not been kind to

Pages